Integritetspolicy

Integritetspolicy
Respekterar Volcanic Earth privatlivet för alla besökare på sin webbplats.

integritetspolicy respekterar Volcanic Earth privatlivet för alla besökare på sin webbplats. Sekretesspolicy Volcanic Earth respekterar integriteten för alla besökare på sin webbplats. Det innebär att vi alltid hanterar personlig information på ett konfidentiellt sätt. Vi använder endast dina uppgifter för att snabbt och noggrant behandla dina beställningar och dina uppgifter kommer endast att användas med din tillåtelse. Webbplatsen Volcanic Earth säljer inte dina uppgifter till tredje part och får endast göra dem tillgängliga för tredje part som är involverade i utförandet av din beställning. När du beställer på Volcanic Earth Webshop, behöver vi vissa uppgifter från dig för en rad olika ändamål. Se nedan för en förklaring om vilken information vi samlar, hur det används, hur vi får det, vilka dina rättigheter är och hur du kan utöva dem. För att ge dig en högkvalitativ och personlig service behöver vi veta vissa detaljer om dig. Dessa uppgifter kommer endast att användas i förhållande till tjänster som du specifikt har begärt, till exempel en order du placerar eller detaljer som behöver ändras. Dina personuppgifter kommer att läggas till Volcanic Earths kunddatabas, men dessa som endast kommer att användas av Volcanic Earth för egna ändamål och inte för något annat.

Integritet
Vi samlar in och behandlar personlig information för att utföra beställningar, inklusive namn, kontaktuppgifter, adressuppgifter och betalningsuppgifter.
Överensstämmer med: Allmänna dataskyddsbestämmelserna (AVG eller GDPR)
Vi samlar också in data via cookies och liknande spårteknik för att övervaka besökarnas beteende på vår hemsida, så att vi kan förbättra besökarnas upplevelse på vår hemsida, till exempel genom att göra lämpliga produktrekommendationer.
Vi använder cookies eller liknande metoder på vår hemsida och i våra e-postmeddelanden för våra legitima intressen enligt artikel 6 f i AVG.
De gör det möjligt för oss att:
* Utföra våra online-butiksfunktioner
* förbättra din besökarupplevelse
* Spåra webbplats trafik för att hjälpa oss att hantera vår hemsida
* erbjuda sociala medier funktioner
* analysera webbplats trafik för marknadsföring

Vi använder Santu Pty Ltd som processor för att samla kunddata på våra vägnar. Vi använder Ideal, PayPal, SofortBanking som processor för att behandla betalningar på våra vägnar. Vi använder POSTNL som processor för att skicka produkter på vår vägnar. Vi använder Google Analytics för att spåra trafik på vår hemsida.
 
Personuppgifter lagras i 8 år för att följa myndighetsreglerna.
Om vi ​​blir medvetna om ett säkerhetsbrott där personuppgifterna avslöjas kommer vi att kontakta vår tillsynsmyndighet inom 72 timmar.
Personer vars personuppgifter har blivit meddelade kommer också att meddelas omedelbart via sin registrerade e-postadress.

Syfte och databehandling: Dina uppgifter kommer att användas för utvärdering, ingående och genomförande av leveransavtalet. Dina uppgifter kommer också att användas för hanteringen av klientrelationen som uppstår genom leveransavtalet. Detta ska omfatta riktade marknadsföringskampanjer, insamling av utestående betalningar, bekämpning av bedrägeri och efterlevnad av lagstadgade skyldigheter. Volcanic Earth kommer inte att avslöja några detaljer till tredje part.

Lagstiftning: Webbutiken för Volcanic Earth ska ansvara för hanteringen av personliga uppgifter om sina medlemmar. Volcanic Earth åtar sig att följa lagen av den 8 december 1992 om skydd för privatlivet och behandling av personuppgifter och med alla bestämmelser som gäller i detta avseende. Vem ska behandla dina uppgifter på Volcanic Earth? Endast anställda i Volcanic Earth webbshop och dess logistikpartner kommer att utnyttja personuppgifterna för medlemmar och kunder. Det enda syftet med sådan användning ska vara att tillhandahålla och fakturera de beställda produkterna och tjänsterna, kontakta medlemmar eller kunder i händelse av problem eller att kommunicera personligen med medlemmar och kunder eller att ge dem en personlig webbplats som speglar intressena och preferenser hos berörda medlemmar eller kunder.
Per 28 maj 2018 i enlighet med: Allmänna dataskyddsbestämmelserna (AVG eller GDPR)

Sekretess: Alla personer som handlar med den ansvariga personens tillstånd, tillsammans med den ansvariga personen själv och de som har tillgång till personuppgifter, är skyldiga att upprätthålla sekretessen för de personuppgifter som kan komma till deras kunskap, förutom hittills eftersom de är skyldiga enligt lagstiftning eller förordningar att avslöja sådana uppgifter.

Våra kunders och besökares rättigheter: Som besökare eller kund på vår hemsida har du rätt att kontakta vår serviceavdelning för att fråga dem om huruvida vi behandlar din personliga information eller ej. Inom fyra veckor efter din förfrågan kommer serviceavdelningen skriftligen att informera dig om vilka uppgifter som behandlas, för vilka syften de behandlas och hur de erhållits, vilka de tillhandahålls till och för vilka ändamål. Du har också rätt att lämna in en begäran till serviceavdelningen om att ändra, komplettera, ta bort eller skydda några av dina personuppgifter. Du kan lämna in en sådan begäran om uppgifterna är felaktiga, otillräckliga för de ändamål de används för, är irrelevanta eller behandlas på ett sätt som strider mot lagen.

Länkar på vår hemsida: Webbplatsen för Volcanic Earth kan innehålla annonser från tredje part eller länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av Volcanic Earth Webshop. Volcanic Earth ska inte på något sätt ansvara för innehållet på sådana webbplatser eller för att följa sekretessbestämmelserna från operatörerna av dessa webbplatser. Vidare ska inkluderandet av länkar till andra webbplatser inte innebära något godkännande från Volcanic Earth i förhållande till innehållet på sådana webbplatser.

Byte av adress: Kunder förbinder sig att informera Volcanic Earth Webshop om alla adressändringar. Så länge som Volcanic Earth Webshop inte har fått meddelande om adressändring fortsätter du att hållas ansvarig för eventuella beställda varor som har levererats till din tidigare adress.

Slutligen: Har du läst denna sekretesspolicy har du fortfarande några frågor angående hur din integritet skyddas när du besöker webbplatsen? Om så är fallet, skicka ett mail till vår serviceavdelning. Vi kommer att svara på dina frågor så snart vi kan. Volcanic Earth förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy om utvecklingen uppstår med avseende på teknik, lagstiftning, bearbetning eller bestämmelser. Eventuella ändringar ska meddelas på denna sida.