copyright_

Copyright

Genom att komma åt denna webbplats (www.volcanicearth.se) eller någon av dess webbsidor, godkänner du ovillkorligen villkoren i detta ansvarsfriskrivande och upphovsrättsligt meddelande som kan ändras eller kompletteras från tid till annan av oss utan föregående meddelande. Vänligen kolla vår hemsida regelbundet för eventuella ändringar eller tillägg som kan göras. 
Copyright VolcanicEarth del och hanteras av Essential Projects BV.
 VolcanicEarth har upphovsrätt till denna publikation. Allt material på vår hemsida är upphovsrättsskyddat. Det innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är upphovsrättsskyddade.
Att använda material från vår hemsida kräver tillstånd.
Upphovsrätten täcker delar av befintligt material som ägs av VolcanicEarth och används med tillstånd av VolcanicEarth

Copyright
Innehållet på denna webbplats, dess data, bilder, layout. ljud, text och kombinationer och programvara är skyddade av upphovsrätt och databasrättigheter.
Dessa rättigheter är placerade i VolcanicEarth. Utan föregående skriftligt tillstånd från VolcanicEarth är det inte tillåtet att kopiera den här webbplatsen eller någon del av den.
VolcanicEarth strävar efter att följa gällande upphovsrättslagar i alla publikationer.
VolcanicEarth ska ta bort det relevanta objektet från dess publicering eller meddela det med motsvarande upphovsrätt.

Ansvar
Trots den konstanta omsorg och uppmärksamhet som betalats för sammansättningen av denna webbplats och den information som den innehåller,
VolcanicEarth kan inte garantera att data är fullständiga, noggranna eller aktuella.
Det kan dock inte garanteras att denna information är korrekt, noggrann, aktuell, tillförlitlig och fullständig.
VolcanicEarth förbehåller sig rätten att när som helst, ändra, ta bort eller tillfälligt ta bort innehållet från webben utan föregående meddelande.
Ansvarsbegränsningar på grund av tillgång till eller användning eller användning av den publicerade informationen, missbruk av anslutningen eller tekniska störningar avvisas av VolcanicEarth. VolcanicEarth tar inget ansvar för några direkta eller indirekta skador av någon art alls.

Referenser och hyperlänkar
Referenser eller hyperlänkar till andra webbplatser endast för användarens information.
VolcanicEarth garanterar därför inte webbplatsernas tillgänglighet och innehåll
och på intet sätt acceptera ansvar för utförandet av eller informationen på dessa webbplatser.